Transformation in Wales

Transformation in Wales

 

wales-brochure-englishWelsh public service delivery is facing unprecedented challenges in providing the level and quality of services that Welsh citizens expect and deserve.

Here are a number of exemplar projects showing how Welsh Authorities are transforming theirservices – pursuing new ways of working and collaboration to achieve success.

Click to download in English

 

 

 

 

wales-brochure-welshMae gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn wynebu heriau newydd sbon mewn perthynas â darparu lefel ac ansawdd y gwasanaethau y mae pobl Cymru yn eu disgwyl ac yn eu haeddu.

Isod ceir sawl enghraifft o brosiectau sy’n dangos sut mae Awdurdodau Cymru yn trawsnewid eu gwasanaethau – cyflwyno ffyrdd newydd o weithio a chydweithredu er mwyn llwyddo.

Cliciwch yma i lawrlwytho yn y Gymraeg